صفحه اصلي اخبار گالري عکس تماس باما                                                                                                                             
خبرهاي مهم :
اطلاعيه ها
نتایج مرحله اول آزمون ورودی اعلام شد

مناسبت ها


سال نو مبارک

میلاد نور مبارک
اوقات شرعي
اخبار مهم مجتمع
دانلود فايل
راهنمای اتوماسیون تغذیه

راهنمای سامانه اطلاع رسانی

سايت هاي مفيد

آموزش و پرورش ناحیه دو یزد

آموزش و پرورش ناحیه یک یزد

سایت آموش و پرورش یزد
Untitled Document
خبرها


اعلام زمان مصاحبه پذیرفتگان در آزمون

ردیف     ش داوطلب           نام ونام خانوادگی    روز مصاحبه        ساعت حضور       رشته مورد مصاحبه

30        9701030          سپیده سودمندی      جمعه97/1/24      10:30   ادبیات

59        9701059          مهسا تجملیان        جمعه97/1/24      10:15   ادبیات

142      9701142          فاطمه شیرسلیمیان   جمعه97/1/24      09:50   ادبیات

154      9701154          پریا گویلی            جمعه97/1/24      10:50   ادبیات

2          9701002          افسانه مظفری       دوشنبه 97/1/20   09:50   آموزش ابتدایی

5          9701005          سیده فائزه وصالی خواه         دوشنبه 97/1/20   10:15   آموزش ابتدایی

17        9701017          مطهره السادات میرجلیلی      دوشنبه 97/1/20   10:30   آموزش ابتدایی

18        9701018          مهناز دهقانی نژاد   دوشنبه 97/1/20   10:50   آموزش ابتدایی

33        9701033          مهدیه محب الخامس دوشنبه 97/1/20   11:15   آموزش ابتدایی

34        9701034          ندا شقاقی دوشنبه 97/1/20   11:30   آموزش ابتدایی

43        9701043          ریحانه بزم           دوشنبه 97/1/20   11:50   آموزش ابتدایی

64        9701064          سیده سمیرا حسینی  دوشنبه 97/1/20   12:15   آموزش ابتدایی

66        9701066          هدا رمضانخانی     دوشنبه 97/1/20   12:30   آموزش ابتدایی

75        9701075          زهرا شاکر اردکانی دوشنبه 97/1/20   12:50   آموزش ابتدایی

103      9701103          نفیسه ظریف زاده   دوشنبه 97/1/20   13:15   آموزش ابتدایی

128      9701128          طاهره دهقان بنادکی دوشنبه 97/1/20   13:30   آموزش ابتدایی

129      9701129          مهدیه بیک زاویه    دوشنبه 97/1/20   13:50   آموزش ابتدایی

146      9701146          مینا حیدری           دوشنبه 97/1/20   16:50   آموزش ابتدایی

149      9701149          سعیده السادات میرجلیلی        دوشنبه 97/1/20   17:15   آموزش ابتدایی

158      9701158          فاطمه حدادزاده      دوشنبه 97/1/20   17:30   آموزش ابتدایی

161      9701161          فاطمه جعفری        دوشنبه 97/1/20   17:50   آموزش ابتدایی

169      9701169          فائزه فیضی          دوشنبه 97/1/20   18:15   آموزش ابتدایی

174      9701174          اعظم غلامی         دوشنبه 97/1/20   18:30   آموزش ابتدایی

177      9701177          هستی شیعه بیکی   دوشنبه 97/1/20   18:50   آموزش ابتدایی

181      9701181          مژگان ایمانی        دوشنبه 97/1/20   19:15   آموزش ابتدایی

183      9701183          سمیه یزدانی         دوشنبه 97/1/20   19:30   آموزش ابتدایی

88        9701088          زهرا شفیعی         دوشنبه97/1/27    11:50   حسابداری

55        9701055          سمانه السادات میرجلیلی        دوشنبه97/1/27    11:15   رباتیک

85        9701085          هدیه زارع زاده      دوشنبه97/1/27    11:30   رباتیک

42        9701042          نرگس بیگی دمنه    جمعه97/1/24      13:15   ریاضی

139      9701139          امین پویا  جمعه97/1/24      12:50   ریاضی

141      9701141          سمانه کدخدائی       جمعه97/1/24      13:30   ریاضی

1          9701001          صدیقه طاهری      یکشنبه 97/1/19   18:30   زبان انگلیسی

3          9701003          راضیه امراللهی     یکشنبه 97/1/19   10:50   زبان انگلیسی

12        9701012          فاطمه حاتمی مالمیری          یکشنبه 97/1/19   12:30   زبان انگلیسی

15        9701015          فرزانه ابوالفتحی    یکشنبه 97/1/19   17:50   زبان انگلیسی

31        9701031          الهام خالقی           یکشنبه 97/1/19   17:15   زبان انگلیسی

51        9701051          مهسا ذاکری          یکشنبه 97/1/19   19:30   زبان انگلیسی

56        9701056          الهام محمدی         یکشنبه 97/1/19   12:50   زبان انگلیسی

57        9701057          سید سجاد میردهقان یکشنبه 97/1/19   09:50   زبان انگلیسی

79        9701079          زهرا دهقان منشادی یکشنبه 97/1/19   18:15   زبان انگلیسی

112      9701112          الهه نصیری         یکشنبه 97/1/19   13:50   زبان انگلیسی

118      9701118          صفورا جلالیان      یکشنبه 97/1/19   18:50   زبان انگلیسی

121      9701121          محدثه حصیب       یکشنبه 97/1/19   12:15   زبان انگلیسی

133      9701133          عالیه امین الرعایایی یکشنبه 97/1/19   11:50   زبان انگلیسی

136      9701136          محمدداوود یاوری   یکشنبه 97/1/19   16:50   زبان انگلیسی

151      9701151          محبوبه میرزاده یزدی          یکشنبه 97/1/19   17:30   زبان انگلیسی

153      9701153          فائزه سلیمی          یکشنبه 97/1/19   13:30   زبان انگلیسی

156      9701156          زهرا نیسریان        یکشنبه 97/1/19   10:15   زبان انگلیسی

163      9701163          فاطمه آیت اللهی     یکشنبه 97/1/19   11:30   زبان انگلیسی

167      9701167          فاطمه ابوئی          یکشنبه 97/1/19   11:15   زبان انگلیسی

184      9701184          سوسن درویشیان    یکشنبه 97/1/19   19:15   زبان انگلیسی

189      9701189          فاطمه پاک نیا        یکشنبه 97/1/19   10:30   زبان انگلیسی

191      9701191          سید محسن میرجلیلی            یکشنبه 97/1/19   13:15   زبان انگلیسی

4          9701004          حمیده فلاح           جمعه97/1/24      19:15   زیست

84        9701084          فخرالسادات حسینی جمعه97/1/24      18:30   زیست

186      9701186          فهیمه شمشاد قد      جمعه97/1/24      18:50   زیست

6          9701006          فاطمه رضایی صدرآبادی      جمعه97/1/24      16:50   شیمی

41        9701041          فاطمه السادات جوادی          جمعه97/1/24      17:15   شیمی

91        9701091          زهرا مختاری شمسی           جمعه97/1/24      17:30   شیمی

115      9701115          مهناز ایمانی         جمعه97/1/24      18:15   شیمی

187      9701187          سحرمهرآوران       جمعه97/1/24      17:50   شیمی

35        9701035          فاطمه رضائیان هفتادر          یکشنبه97/1/26    12:30   عربی

50        9701050          بنت الهدی جعفری  یکشنبه97/1/26    12:50   عربی

82        9701082          مریم  حسنی مقدم    یکشنبه97/1/26    13:15   عربی

89        9701089          نعیمه خبازی اشرف یکشنبه 97/1/26   12:15   عربی

160      9701160          وجیهه زارع          یکشنبه97/1/26    13:50   عربی

166      9701166          اعظم ابوئی           یکشنبه97/1/26    13:30   عربی

23        9701023          هدیه میرجلیلی       دوشنبه97/1/27    10:30   عکاسی /طراحی/نقاشی/خوشنویسی

162      9701162          سپیده آقابزرگی      دوشنبه97/1/27    10:50   عکاسی /طراحی/نقاشی/خوشنویسی

10        9701010          محمدحسن قنبری    جمعه97/1/24      11:15   فیزیک

53        9701053          حمید امیری اردکانی جمعه97/1/24      11:50   فیزیک

78        9701078          نازنین عسکری      جمعه97/1/24      12:15   فیزیک

113      9701113          آرزو خویشداری    جمعه97/1/24      12:30   فیزیک

116      9701116          فروغ مرآتی         جمعه97/1/24      11:30   فیزیک

38        9701038          مهری مظفری       یکشنبه97/1/26    09:50   کامپیوتر

81        9701081          اعظم السادات طباطبایی        یکشنبه97/1/26    10:15   کامپیوتر

108      9701108          گلارا اله ویسی      یکشنبه97/1/26    10:30   کامپیوتر

127      9701127          آزاده دهقان بنادکی  یکشنبه97/1/26    10:50   کامپیوتر

137      9701137          معصومه قاسمی     یکشنبه97/1/26    11:15   کامپیوتر

157      9701157          آیدا طاهریکشنبه97/1/26    11:30   کامپیوتر

170      9701170          فاطمه السادات بکائی           یکشنبه97/1/26    11:50   کامپیوتر

68        9701068          مریم نبی یکشنبه97/1/26    17:30   مطالعات اجتماعی

109      9701109          فاطمه نصیری       یکشنبه97/1/26    17:15   مطالعات اجتماعی

185      9701185          مجید دهقان           یکشنبه97/1/26    16:50   مطالعات اجتماعی

100      9701100          نیلوفر کریمی        یکشنبه97/1/26    17:50   موسیقی

131      9701131          احسان فتوحی        یکشنبه97/1/26    18:15   موسیقی

61        9701061          فرزانه شرعی پور  یکشنبه97/1/26    18:30   نانو

130      9701130          هاجر سعیدمنش      یکشنبه97/1/26    18:50   نانو

54        9701054          ندا احمدی پور       دوشنبه 97/1/27   09:50   نجوم

74        9701074          حمیده دهقان          دوشنبه97/1/27    10:15   نجوم

21        9701021          حمیده مرادی         دوشنبه97/1/27    12:15   ورزشی

27        9701027          پریسا نجیمی         دوشنبه97/1/27    12:30   ورزشی

29        9701029          زهره استادیان پور  دوشنبه97/1/27    12:50   ورزشی

145      9701145          نگار میرحسینی     دوشنبه97/1/27    13:15   ورزشی

178      9701178          محمد مهدوی         دوشنبه97/1/27    13:30   ورزشی

188      9701188          علی غفاری          دوشنبه97/1/27    13:50   ورزشی

شایان ذکر است اعتراض به نتایج تنها تا پایان 97/01/15 امکان پذیر می باشد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تعداد بازدید از این مطلب 808 مرتبه بوده است                                                      چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷