ورود کاربران


تقویم آموزشی
جشنواره رباتیک جمعه مورخ 95/02/24

سومین اردوی گردشگری شهرستان مهریز مورخ95/02/19

دومین اردوی تفریحی و آموزشی کانون ولایت شهرستان تفت مورخ94/10/27

بازدید نوآموزان پیش دبستانی دخترانه از مدرسه ترافیک94/08/23

دومین اردوی دبستان پسرانه به کانون ولایت تفت 93/10/30

بازدید نوآموزان پیش دبستانی از خانه های قدیمی یزد 93/09/20

جشنواره ورزشی دبستان پسرانه 93/08/27

اردوی یکروزه دبستان پسرانه در بوستان ولایت 93/08/27

بازدید از مدرسه ترافیک پیش دبستانی پسرانه 93/08/28

تاریخ ثبت نام 20/3/1393

افتخارات مدرسه
اوقات شرعی
اخبار
تبريک تولد
يك دريا شبنم ، يك دشت شقايق ، يك آسمان ستاره تقديم شماباد اي گل. " تولدتان مبارك"روز تولد : چهارشنبه ۲۱ آذر
فایل ها
راهنمای اتوماسیون تغذیه

سایت های مرتبط

Untitled Document
معرفی

اختردانش یزد
خبرها
دسته خبر : درسیدریافت لوح سپاس
1397/09/20

مشارکت در کسب دریافت جایزه بین المللی سود آموزی یونسکو در سال 2018 را به خانواده اختردانش تبریک می گوییم

|ادامه مطلب|
خبرها
دسته خبر : پرورشیسومین جلسه انجمن کلاسی
1397/09/12

برگزاری سومین جلسخ انجمن کلاسی آذر ماه و توزیع تقویم اجرایی و کارنامه

|ادامه مطلب|
خبرها
دسته خبر : پرورشیجشنواره افتتاحیه باشگاه کتابخانه
1397/09/10

جشنواره افتتاحیه باشگاه کتابخانه توسط مدیران ، رئیس انجمن و مسئولین

|ادامه مطلب|
خبرها
دسته خبر : آموزشیبرگزاری مانور زلزله
1397/09/09

اجرای مانور زلزله توسط دانش آموزان دختر و پسر

|ادامه مطلب|
خبرها
دسته خبر : متفرقهاولین اردوی دانش آموزش
1397/09/08

برگزاری اولین اروی دانش آموزی و جشنواره پاییزی دخترها

|ادامه مطلب|
خبرها
دسته خبر : آموزشیتفکیک زباله ها
1397/08/28

آموزش کلاس بر پایه تفکیک صحیح مواد و بازیافت آنها به بهداشت محیط کمک می کند

|ادامه مطلب|
خبرها
دسته خبر : آموزشیروز جهانی دیابت
1397/08/23

برگزاری روز جهانی دیابت با حضور کارشناس تغذیه سرکار خانم دکتر شاه حسینی

|ادامه مطلب|
خبرها
دسته خبر : متفرقهکاردستی مجله رشد 2
1397/08/15

انجام کاردستی مجله رشد توسط دانش آموزان

|ادامه مطلب|
خبرها
دسته خبر : متفرقهبازدید از شهرک ترافیک 97
1397/08/13

بازدید از شهرک ترافیک

|ادامه مطلب|
خبرها
دسته خبر : متفرقهروز دانش آموز گرامی باد
1397/08/13

سیزدهم آبان ، روز من ، روز تو ، روز هم بستگی ما ، روز گره کردن مشت ها ، فرود آن بر سر استکبار است

|ادامه مطلب|